Urząd Miejski ogłosił przetarg na utrzymanie dróg i chodników

dodano: 2016-02-10 12:02:20, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Urząd Miejski ogłosił postępowanie przetargowe na letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników należących do gminy.W ramach utrzymania zimowego wykonawca ma m.in. obowiązek przygotowania się do sezonu zimowego, monitorowania sytuacji pogodowej, usuwania śniegu i lodu z nawierzchni, posypywanie nawierzchni w przypadku gołoledzi lub śliskości, zasypanie piaskiem i wystawienie skrzyń, z których będzie następowało odśnieżanie, uprzątnięcie nawierzchni po akcji zimowej i mycie kostki brukowej w centrum myjką wysokociśnieniową. Okres zimowy przypada między od 31 października do 15 marca.

W ramach utrzymania letniego wykonawca ma obowiązek zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, chodników, placów i parkingów gminnych, oczyszczanie miasta będzie prowadzone od 16 marca do 31 października - trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek. a w okresie zimowym tj. od 31 października do 15 marca będzie ono prowadzone tylko w okresach bezśnieżnych dwa razy w tygodniu. Oprócz zamiatania letnie utrzymanie obejmuje również: a) zbieranie odpadów komunalnych w tym również gałęzie, liście, pozostałości po papierosach, rozbite butelki (zamiatanie) itp.; b) oczyszczanie z traw, chwastów wyrastających pomiędzy płytkami, kostką brukową, przy obrzeżach i krawężnikach; c) usuwanie elementów po kolizjach drogowych, które wystąpiły na drogach gminnych na terenie Gminy Szprotawa wraz z oczyszczeniem nawierzchni, unieszkodliwieniem i utylizacją środków niebezpiecznych dla środowiska (np. plamy oleju lub innych płynów niebezpiecznych na jezdniach po kolizjach drogowych); d) usuwanie elementów zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również rozsypane po jezdni materiały sypkie przez nieznanego sprawcę; e) wywóz nieczystości na wysypisko śmieci wraz z wszelkimi opłatami; f) szerokość oczyszczania mechanicznego ulic min. 1 m z każdej strony ulicy.

Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Kryteriami udzielenia zamówienia są w 95% cena, a w 5% termin płatności. Zakończenie realizacji zadania upłynie 31 marca 2018 roku.

Oceniając potencjał wykonawców brane będą pod uwagę wykonywane wcześniej usługi jak również potencjał techniczny, w ramach którego wykonawca będzie się musiał wykazać posiadaniem takiego sprzętu jak: dla części I zamówienia - Pługopiaskarka -pojazd samochodowy o ładowności do 6 t - 3 szt. - pług lekki zawieszony na ciągniku rolniczym. - 2szt. - Pługopiaskarka do odśnieżania chodników - 2 szt. - samobieżna mechaniczna zamiatarka do oczyszczania jezdni wyposażona w urządzenie zraszające materiał zbierający, gromadząca materiał zbierany w zbiorniku własnym - minimalna szerokość rozstawu szczotek 2000 mm; -2 szt. - samobieżna mechaniczna zamiatarka do oczyszczania chodników wyposażona w urządzenie zraszające materiał zbierający, gromadząca materiał zbierany w zbiorniku własnym - minimalna szerokość rozstawu szczotek 1400 mm; - 2 szt. dla części II zamówienia Ciągnik z przyczepą - 1 szt. Samochód ciężarowy asenizacyjny - 1 szt.

Na oferty urzędnicy oczekują do 2 marca 2016 roku do godziny 12.00.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Gmina kupuje wyposażenie do Centrum Aktywności Społecznej

dodano: 2019-05-20 13:02:32, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Zakończyły się prace adaptacyjne budynku po klasztorze sióstr Magdalenek. Teraz kolejnym etapem zagospodarowania budynku jest zakup wyposażenia na potrzeby nowo utworzonej jednostki.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Szykuje się obniżka cen za wodę i ścieki

dodano: 2019-05-20 12:45:33, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Burmistrz Szprotawy podjął decyzję o obniżeniu stawek opłat za wodę i ścieki na terenie gminy.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Galeria miejsca do odpoczynku

dodano: 2019-05-15 10:11:18, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Niedaleko Szprotawy tuż przy drodze wojewódzkiej nr 297 znajduje się leśne miejsce do odpoczynku.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Powołano do życia Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy potok Sucha

dodano: 2019-05-13 12:06:44, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Rada Gminy powołała do życia Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy potok Sucha.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.