Urząd Miejski po reorganizacji ma być tańszy

dodano: 2019-01-22 08:26:26, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

W dniu 11 stycznia br. Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik podpisał zarządzenie wprowadzające nowy Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego, a wraz z nim duże zmiany w jego funkcjonowaniu.Najważniejsze zmiany w punktach:
- Zlikwidowano stanowisko wiceburmistrza.
- Zmniejszono liczbę wydziałów z 7 do 2 (kierowanych przez naczelników).
- Zlikwidowano dotychczasowe 4 stanowiska kierownicze.
- Zlikwidowano 7 innych dotychczasowych stanowisk.
- Rozwiązanie stosunku pracy: 6 osób.
- Docelowe oszczędności: ok. 700 tys. zł rocznie (przy likwidacji także stanowisk Straży Miejskiej i innych przewidywanych)
- Utworzenie Biura Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych (ukierunkowanego także na pomoc organizacjom pozarządowym z terenu gminy).
- Ustanowienie Rzecznika Przedsiębiorcy.
- Zwiększenie nacisku na rozwój turystyki i rekreacji.

Celem reorganizacji była optymalna zmiana systemu zarządzania i zakresu zadań komórek organizacyjnych przy zapewnieniu właściwego nadzoru i sprawnej realizacji zadań gminnych przez urząd. W wyniku reorganizacji zredukowano dotychczasową liczbę wydziałów z 7 do 2, których pracą będą kierować naczelnicy wybrani w drodze konkursu. Pozostałe komórki będą funkcjonować w formie referatów i Urzędu Stanu Cywilnego nadzorowanych przez kierowników. Wprowadzono stanowisko kierownika Referatu Administracyjno-Organizacyjnego, jednakże bez generowania dodatkowego zatrudnienia. Przejmie on część dotychczasowych obowiązków sekretarza, który będzie najbliższym współpracownikiem służbowym burmistrza i zajmie gabinet jego dotychczasowego zastępcy.

W ramach reorganizacji zlikwidowano 4 dotychczasowe stanowiska kierownicze, w tym zastępcy burmistrza oraz 7 innych stanowisk, co wiąże się ze zwolnieniem z pracy 6 osób. Docelowo w ciągu roku ma nastąpić zainicjowana już przez Radę Miejską likwidacja Straży Miejskiej. Wprowadzane w ciągu br. zmiany kadrowe mają przynieść gminie w kolejnych latach szacunkowe oszczędności na poziomie ok. 700 tys. zł rocznie.

Ponadto zaproponowano likwidację 2 samodzielnych stanowisk ds. pozyskiwania środków i rewitalizacji, a w ich miejsce utworzenie Biura Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, ukierunkowanego na potrzeby zarówno związane z realizacją zadań przez komórki urzędu, jak też potrzeby organizacji działających na terenie gminy. Z uwagi na sytuację finansowo-gospodarczą gminy zadania pozyskiwania środków zewnętrznych i wspierania w tym zakresie organizacji zaspokajających potrzeby mieszkańców gminy wymagają uprzywilejowanego traktowania. W zakres zadań wpisano m.in. dedykowaną funkcję „rzecznika przedsiębiorcy” ze względu na potrzebę rozwinięcia szczególnej opieki nad otoczeniem biznesowym gminy. Wprowadzono szereg zadań mających na celu pożądaną aktywizację gospodarczą gminy w dziedzinie turystyki i rekreacji, co w rezultacie wpłynie pozytywnie także na estetykę, wizerunek i ogólne postrzeganie gminy. Według nowego Regulaminu będą dokonywane analizy strategicznych kierunków rozwoju gminy. Mieszkańcy oczekiwali również zmian w zarządzaniu parkami miejskimi, stąd od teraz będą tworzone przez właściwych pracowników projekty ich zagospodarowania, z których realizacji będzie należało przedłożyć sprawozdanie.

Wypracowane propozycje zmian zostały podparte szczegółową analizą zapisów w dotychczasowym Regulaminie, analizą zakresów czynności pracowników urzędu, konsultacjami z jego kadrą kierowniczą i w niezbędnym zakresie również z pracownikami, a także prognozowanymi głównymi kierunkami aktywności i rozwoju gminy. Redakcja nowego Regulaminu odbywała się przy ścisłej współpracy z Burmistrzem Szprotawy i sekretarzem. W obszarze zadań komórek wzięto pod uwagę także wnioski i oczekiwania ze strony społeczności lokalnej.

Na marginesie wprowadzanych zmian należy dodać, iż Burmistrz zapowiada większą współpracę ze środowiskami społecznymi różnych dziedzin, m.in. dla realizacji szerszych zadań będą powoływane specjalne zespoły, jak np. ds. koncepcji rozplanowania sieci tras i ścieżek rowerowych czy ds. rewitalizacji turystycznej gminy.

W zakresie opracowania nowego Regulaminu z urzędem współpracował jako doradca Maciej Boryna, który w dniu 26 stycznia kończy zlecone mu zadania. Do tego czasu zajmie się jeszcze analizą struktury zarządzania i pracy miejskich spółek „Chrobry” oraz SzWiK.

Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Gmina przymierza się do modernizacji boisk szkolnych

dodano: 2020-01-20 14:29:31, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Gmina Szprotawa stara się pozyskać dofinansowanie na modernizację boisk szkolnych. W tym celu aplikuje o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Aresztowany burmistrz Szprotawy posiedzi dłużej

dodano: 2020-01-17 16:43:59, autor: Redakcja, źródło: Radio Zielona Góra

Jak informuje Radio Zielona Góra aresztowany przez funkcjonariuszy CBA pod koniec października 2019 roku burmistrz Szprotawy Mirosław G. kolejne dwa miesiące spędzi w areszcie.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Mieszkania w miejsce koszarowca

dodano: 2020-01-14 13:12:44, autor: Redakcja, źródło: Gazeta Regionalna
Redakcja
Przeczytaj również: - Mieszkania w miejsce koszarowca

Jak informuje Gazeta Regionalna 8 mln zł będzie kosztować budowa bloku przy ul. Jesionowej w Wiechlicach.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Opublikowano rozkład jazdy autobusów

dodano: 2020-01-13 15:47:36, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Gmina Szprotawa ogłosiła rozkład jazdy autobusów, który będzie obowiązywać w roku 2020. Nowy rozkład to efekt dofinansowania, jakie gmina pozyskała z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.