Zabytki

RATUSZ


Można śmiało powiedzieć o nim najwspanialszy zabytek naszego miasta i okolicy, stanowi mieszankę wielu stylów architektonicznych od gotyku po architekturę XVIII wieczną. Ponadto posiada coś, co niewątpliwie czyni go wyjątkowym w skali kraju.
Przeczytaj więcej


KOŚCIÓŁ pw. WNMP


Dokładna data budowy kościoła nie jest znana. Wzmiankowany był już w 1260 roku przy okazji nadania miastu praw miejskich. Pierwotnie obiekt z kamienia zbudowany w stylu romańskim z niewielką wieżą (do dziś zachowane niewielkie okienka w murach wieży). W 1316 roku w północno wschodni narożnik wieży wmurowano tablicę...
Przeczytaj więcej


MURY OBRONNE


Średniowieczne miasta posiadały, podobnie jak grody i zamki, umocnienia i fortyfikacje chroniące je przed napadami lub najazdami. Obwarowania miały jeszcze jeden ważny cel do spełnienia. Umożliwiały sprawny pobór ceł przy wwozie i wywozie towarów z miasta. Brody i przeprawy przez rzeki prowadziły zazwyczaj do miast, umocnienia uniemożliwiały, więc przejazd kupców z pominięciem miast. W Szprotawie...
Przeczytaj więcej

KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA


Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja usytuowany jest na Sowinach (w najstarszej dzielnicy miasta). Prawdopodobnie powstał około 1220 roku. W 1318 r. Henryk, ówczesny biskup wrocławski, przekazał patronat nad świątynią zgromadzeniu sióstr Magdalenek w Szprotawie. W 1460 r. biskup wrocławski, włączył kościół do dóbr klasztoru sióstr Magdalenek, obiekt był ich własnością aż do 1810 r...
Przeczytaj więcej


KOŚCIÓŁ EWANGELICKI


Historię miejsca, na którym dziś stoi kościół ewangelicki można podzielić na trzy etapy. Pierwszy to czasy zamku szprotawskiego. Nie wiadomo dokładnie, kiedy wybudowano w Szprotawie zamek. Badacz i znawca historii Szprotawy Felix Matuszkiewicz przypuszcza, że zamek mógł powstać niedługo po roku 1100, w czasie, gdy panował Bolesław Krzywousty (1102—1139). Przypuszcza się...
Przeczytaj więcej


POCZTA


Wybudowany około 1890, ciekawy architektonicznie budynek. Od momentu powstania służył jako poczta. W 1891 roku wydzierżawiono go cesarskiemu urzędowi skarbowemu, jednak poczta funkcjonowała w nim nadal. Z zewnątrz budynek nie zmienił wyglądu, znacznie zmieniło się jego otoczenie. Wnętrze przeszło trzy remonty, dostosowujące je także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po wielu latach naprawiono zegar w górnej części budynku, co w znaczny sposób poprawiło estetykę fasady.
Przeczytaj więcej


KOŚCIÓŁ pw. ZBAWICIELA ŚWIATA


Niestety, na temat tego obiektu jest bardzo mało opracowań. Wiadomo, ze pochodzi z XIII wieku. Zbudowany w stylu romańskim z elementami gotyckimi (o czym świadczą odsłonięte, w czasie jego renowacji, na północnej elewacji fragmenty gotyckiego lica). Służył jako świątynia dla mieszkańców Małej Koperni (dziś dzielnicy miasta - Puszczyków). Obecnie mieści się tam parafia Kościoła Polsko - Katolickiego pw. Zbawiciela Świata.
Przeczytaj więcej

BUDYNEK ŁAŹNI MIEJSKIEJ


Pochodzi z roku 1906. Zbudowany został w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się cmentarz katolicki pw. Św. Grzegorza. Dawniej służyła mieszkańcom miasta. W latach 90 -tych popadła w ruinę. Obecnie odbudowywana. Obok znajdują się budynki byłej gazowni miejskiej.

WIEŻA CIŚNIEŃ


Jest obiektem użytkowym z XIX wieku, który wybudowany został w związku z powstaniem wodociągów miejskich. Na początku lat 90-tych zastąpił ją nowy zbiornik wieżowy.
Przeczytaj więcej

KRZYŻ POKUTNY


Usytuowany jest kilkadziesiąt metrów od Kościoła pw. Zbawiciela Świata, na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Kraszewskiego. Krzyże takie w średniowieczu wykuwali w granicie złoczyńcy jako karę za popełnioną zbrodnię.
Przeczytaj więcej

BUDYNKI POKLASZTORNE


Budynek klasztorny sióstr Magdalenek sprowadzonych do Szprotawy w 1314 roku. Niegdyś obiekty klasztorne były połączone nadziemnym przejściem z kościołem katolickim. Pierwotne gotyckie budowle zostały przebudowane w stylu barokowym. W swej historii obiekty te służyły min. jako sąd i szkoła.
Przeczytaj więcej