Gmina ogłosiła przetarg na dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku 2016

dodano: 2015-11-25 14:58:47, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Gmina Szprotawa ogłosiła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku 2016.Dowóz będzie się odbywał w okresie od 2 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć). Jak czytamy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca udostępni darmowy przejazd dla jednego opiekuna na każdej trasie, którego zapewnia Zamawiający.

Z przewozów będą korzystać uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od dyrektorów placówek imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. Comiesięczne listy uczniów uprawnionych do przejazdu, opracowywane przez dyrektorów poszczególnych szkół oraz faktyczna ilość wystawionych biletów miesięcznych przez Wykonawcę będą podstawą do obliczenia faktycznego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych wykonuje opiekun. Dopuszcza się przejazdy uczniów, którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu oraz sprzedaż im biletów. Na niektórych trasach będą przewożeni uczniowie niepełnosprawni.

Wykonawca do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Zaplanowano następujące trasy przejazdu:

Część I zamówienia

Trasa nr 1 Szprotawa – Siecieborzyce /Autobus na 48 miejsc
Dowóz do szkoły
6.55- Pasterzowice
7.10 – Rusinów
7.12 – Siecieborzyce /koło krzyża/
7.15 – Siecieborzyce – Przystanek Zielony
7.18 – Siecieborzyce /PKS Świetlica przystanek czerwony/
7.23 – Siecieborzyce /Szkoła/
7.25 - Wyjazd w kierunku Szprotawy – Szkoła Siecieborzyce
7.30 – Witków na żądanie
7.32 - Witków Skrzyżowanie
7.40 – Pasterzowice PKS
7.55 - Wiechlice Szkoła
Odwóz ze szkoły
14.30 Gimnazjum Wiechlice –
14.42 – Pasterzowice PKS
14.50- Witków Skrzyżowanie
14.52 – Witków na żądanie
15.00 – Siecieborzyce / straż pożarna/
15.05 – Siecieborzyce – przystanek czerwony/ koło świetlicy/
15.08 - Siecieborzyce – przystanek zielony
15.10- Siecieborzyce /na żądanie/
15.12- Rusinów
Tylko we wtorki i czwartki!!!
15.00 – Siecieborzyce / szkoła/
15.05 – Siecieborzyce – przystanek czerwony/ koło świetlicy/
15.08 - Siecieborzyce – przystanek zielony
15.10- Siecieborzyce /na żądanie/
15.12- Rusinów
15.20 – Witków na żądanie
15.23 – Witków skrzyżowanie
15.26 – Witków kościół

Uwaga! W poniedziałki odwóz będzie się rozpoczynał od godz. 15:20 w związku z tym cały harmonogram odwozów przesunie się o ok. 50 min. , autobus rozpoczyna kurs o 15.00 z przed stadionu sportowego przy ul. Sobieskiego 58
Trasa nr 2 Odwóz po zajęciach Sp Siecieborzyce – 48 osób
Odwóz ze szkoły
13.30 – Siecieborzyce Szkoła
13.35 – Siecieborzyce /PKS Świetlica , przystanek czerwony/
13.38 – Siecieborzyce /PKS/ - przystanek zielony
13.40 – Siecieborzyce Koło krzyża / na żądanie/
13.42 – Rusinów
13.55 – Witków na żądanie
13.58 - Witków Skrzyżowanie
14.00 Witków Kościół
14.05 – Witków przystanek na żądanie
14.07 – Witków – przystanek zielony / PGR/
14.15 - Pasterzowice


Trasa nr 3 /Przewóz dzieci do SP Siecieborzyce z kierunku Witków – autobus na 40 miejsc osób/
Dowóz do szkoły
7.15 – Wyjazd ze Szprotawy
7.30 - Witków I
7.34 – Witków II
7.38– Witków skrzyżowanie
7.40 – Witków na żądanie
7.45 – Siecieborzyce szkoła
Odwóz ze szkoły
12.30 – Wiechlice -Szkoła
12.50 – Pasterzowice - sklep
12.52 - Pasterzowice na żądanie 13.10 – Nowa Kopernia Pasterzowice 8

Część II zamówienia
Trasa nr 4 Przejazd do szkoły w Długiem autobus na 52 miejsca
Dowóz do szkoły
7.55 - Borowina
7.00 – Długie - skrzyżowanie
7.03 – Długie ośrodek
7.06 – Długie Szkoła
7.13 – Długie Stare Bloki
7.15 – Długie PGR
7.18– Długie Szkoła
7.20 - Długie ośrodek Wyjazd do gimnazjum w Wiechlicach – Szkoła - /28 osoby + 3 osoby niepełnosprawne +
7.23 Długie skrzyżowanie
7.28 – Borowina
7.33 - DzikowiceI
7.35 – Dzikowice II
7.38 – Dzikowice III
7.53 – Wiechlice szkoła
Odwóz ze szkoły

12.30 – Szprotawa ul. Sobieskiego - stadion
13.00 – Szkoła podstawowa w Długiem
13.20 – Długie PGR
13.30 – Długie Szkolła
13.35 - Długie ośrodek
13.40 – Długie skrzyżowanie
13.45- Borowina
14.30 – Wiechlice - powrót do Długiego – dzieci gimnazjalne/
14.44 – Dzikowice III
14.46 – Dzikowice II
14.48 – Dzkowice I14.53 Borowina
14.57 – Długie skrzyżowanie
14.59 – Długie ośrodek15.05 Długie szkoła
15.08 – Długie PGR
15.10 Długie stare bloki


Część III zamówienia
Trasa nr 5 /autobus na 52 osoby /
Dowóz do szkoły
7.25 Dzikowice I
7.29 – Dzikowice II
7.33 – Dzikowice III
7.50 Wiechlice szkoła
Odwóz ze szkoły
14.30 – Wiechlice szkoła
14.46 Dzikowice I
14.49 – Dzikowice II
14.55 – Dzikowice III

Część IV zamówienia

Trasa nr 6 / Cieciszów , Henryków i Wiechlice – autobus na 52 osoby
Dowóz do szkoły
7.15– Cieciszów
7.20 – Wiechlice I
7.25 – Wiechlice II
7.30 – Henryków I
7.35 – Henryków II
7.40 – Henryków III
7.50 – Wiechlice Szkoła
Odwóz ze szkoły
14.30 – Wiechlice szkoła
14.40 – Henryków
14.50 - Wiechlice I
14.55 – Wiechlice II
15.05 – Cieciszów

Część V zamówienia

Trasa nr 7/ Pasterzowice autobus na 42 osoby /
Dowóz do szkoły
7.25 - Pasterzowice I
7.30 – Pasterzowice kościół
7.50 - Wiechlice szkoła

Odwóz ze szkoły
14.30 – Wiechlice szkoła
14.50 – Pasterzowice kościół

Część VI zamówienia

Trasa nr 8 / Kartowice, Nowa Kopernia , Szprotawa / autobus na 52 miejsca
Dowóz do szkoły
7.10 – Kartowice
7.25 – Nowa Kopernia
7.40 – Szprotawa / Kuźnia/
7.45 – Szprotawa ul. Nowa
7.50 - Wiechlice szkoła
Odwóz ze szkoły
14.30 - Wiechlice szkoła
14.35 - Szprotawa /ul. Nowa/
14.50 - Kartowice
15.10 - – Nowa Kopernia


Część VII zamówienia
Uwaga ! Przewóz osób niepełnosprawnych- należy zapewnić odpowiedni środek transportu
Trasa 10 bus 22 osoby
Dowóz do szkoły
7.28 - Szprotawka
7.40 - Wiechlice szkoła
7.55– Wiechlice szkoła – /przewóz osób niepełnosprawnych /8.00 – Wiechlice sztabowiec
8.10 – Szprotawa Sz O W – ul Sobieskiego
Odwóz ze szkoły
14.10 – Sz O W ul. Sobieskiego
14.20 - Wiechlice sztabowiec
14.30 - Wiechlice szkoła
14.50 – Szprotawka


Część V III zamówienia
Uwaga ! Przewóz osób niepełnosprawnych- należy zapewnić odpowiedni środek transportu

Trasa nr 11 bus – 22 osoby
Dowóz do szkoły
7.10 – ul .Wolności
7.15 – ul. Sobieskiego I
7.18 – ul. Sobieskiego DZO
7.20 – ul.Koszarowa
7.25 – ul. Kochanowskiego
7.30 – ul. Kościuszki
7.35 – ul. Odrodzenia
7.40 – ul. Młynarska
7.50 – ul. Wieniawskiego
8.00 – ul. Oś . Słoneczne
8.05 – ul. Chodkiewicza
8.10 – ul. Kolejowa PKS
8.20 – ul. Sobieskiego - Ośrodek
Odwóz ze szkoły
14.00 – Sobieskiego Ośrodek
14.10 – ul. Sobieskiego DZO
14.15 – ul. Sobieskiego I
14.20 – ul. Wolności
14.30 – ul. Oś. Słoneczne
14.35 – ul. Koszarowa
14.40 – ul. Kochanowskiego
14.45 – ul. Kościuszki
14.50 – ul. Odrodzenia
14.55 – ul. Młynarska
15.00 – ul. Wieniawskiego
15.05 – Ul. Waryńskiego

Część IX zamówienia
Uwaga ! Przewóz osób niepełnosprawnych- należy zapewnić odpowiedni środek transportu
Trasa nr 12 – bus 15osób

Przywóz do szkoły
8.00 - Wiechlice lotnisko
8.20 - Dzikowice
8.30- Henryków -
8.40 - Kożuchowska
8.55 - – Szprotawa ul. Sobieskiego Ośrodek
Odwóz ze szkoły12.45 - – Szprotawa ul. Sobieskiego Ośrodek
13.00 – Ul. Kolejowa PKS
13.05 – Ul. Kożuchowska
13.15 - Henryków
13.40 – Dzikowice
13.50 - Ul. Nowa
13.55 – Wiechlice szkoła


Część X zamówienia
Uwaga ! Przewóz osób y niepełnosprawnej - należy zapewnić odpowiedni środek transportu - /przewóz dziecka na wózku inwalidzkim – szerokie drzwi autobusu/
Trasa nr 13 – autobus 48 osób
6.35 – Szprotawa Kościuszki - Media Expert
6.40 – Dziećmiarowice
6.50 - Bobrowice
6.55 – Leszno Dolne
7.05 - Leszno Górne – szkoła
7.15 – Sieraków
7.25 - Leszno Górne – szkoła
7.35 – Leszno Górne – szkoła wyjazd
7.40 – Leszno Dolne
7.50 – Wiechlice
7.57 – Szprotawa ul. Nowa
8.05 Szprotawa ul Sobieskiego – stadion
Odwozy
12.30 - Wiechlice – szkoła
12.40 – Szprotawa ul. Nowa
12.48 – Henryków I
12.50 – Henryków II
12.55 – Henryków III
13.00 - Szprotawa ul. Warszawska
13.10 – Wiechlice wieś
13.15 – Wiechlice II
13.24 -= Cieciszów
13.28 – Dzikowice I
13.31 – Dzikowice II
13.38 – Dzikowice III
13.50 – Leszno Górne
14.00 – Sieraków
14.05 – Sieraków II
14.15 – Bobrowice
14.20 Leszno Dolne
14.30 - Wiechlice – szkoła
14.40 – Bobrowice
14.45 – Leszno Dolne
14.55 – Leszno Górne – szkoła
15.05 – Sieraków
15.15 – Bobrowice
15.20 – Leszno Dolne
15.30 – Dziećmiarowice
15.40 – Szprotawa Kościuszki – Media Expert

TYLKO WTORKI
Powrót do Leszna Górnego
15.00 – Szprotawa ul. Sobieskiego – stadion
15.20 – Wiechlice – szkoła
15.25 – Bobrowice
15.30 – Leszno Dolne
15.35 – Leszno Górne – szkoła
15.40 – Sieraków
15.45 – Bobrowice
15.50 – Leszno Dolne
15.55 – Dziećmiarowice
16.00 – Szprotawa Kościuszki – Media Expert

Istnieje możliwość złożenia ofert częściowych.

Otwarcie ofert zaplanowano na 3 grudnia 2015, na godzinę 12.15.

Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Ukradli puszki z pieniędzmi na ratowanie życia

dodano: 2022-09-25 19:26:22, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Brakuje słów, żeby opisać co spotkało siedemnastoletnią Marcelinę Sakuta. Aktualnie trwają zbiórki, licytacje i kwesty które mają na celu jedno – zdobyć pieniądze na operację młodej dziewczyny. Również podczas Dnia Dyni w Lesznie Dolnym prowadzono zbiórkę. Niestety „ktoś” ukradł puszki w których były pieniądze.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Nowy inwestor

dodano: 2022-09-23 19:14:32, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Gmina Szprotawa już niebawem wzbogaci się o nowego inwestora.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Pojawiły się rusztowania wokół wieży [aktualizacja]

dodano: 2022-09-09 18:38:20, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Wokół wieży ruin dawnego kościoła ewangelickiego w Szprotawie pojawiły się rusztowania. Czy oznacza to rozpoczęcie planowanej rewitalizacji obiektu?Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Ogłoszono przetarg na Velo Sprotavia

dodano: 2022-08-29 20:52:29, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Zgodnie z zapowiedziami ogłoszono postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej przebiegającej częściowo w śladzie dawnej linii kolejowej z Zielonej Góry do Szprotawy.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.