Kwalifikacja wojskowa

dodano: 2016-02-11 17:13:02, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Od 7 do 14 marca 2016 r. na terenie naszej gminy przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2016r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1997 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1995 - 1996, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1992 – 1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w szkołach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu żagańskiego przeprowadzona zostanie w terminie od 07 marca do 06 kwietnia 2016r. w Żaganiu, ul. Jana Pawła II//15 (siedziba Straży Miejskiej w Żaganiu).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskiej powinna przedstawić:
1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2. dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowe,.
3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);
4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki;
5. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Osoba, która od dnia ogłoszenia do rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydent miasta) właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego.

Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego (wywieszone na tablicach ogłoszeń) stanowią wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób jej podlegających (mężczyźni urodzeni w 1997r. i 1992 - 1996 nie posiadający kwalifikacji wojskowej lub pragnących zmienić posiadaną kategorię zdrowia). Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

Informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców gminy Szprotawa można uzyskać w pokoju nr 26 (parter budynku) Urzędu Miejskiego w Szprotawie lub telefonicznie 68 376 05 87.Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Dotacje na zabytki

dodano: 2023-09-28 10:50:52, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Rozdysponowano środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, które są przeznaczone na odbudowę i renowację obiektów zabytkowych. Na liście samorządów, które otrzymały środki znalazły się także obiekty z gminy Szprotawa.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Marysia Szymczak zdobyła złoto Mistrzostw Polski

dodano: 2023-09-25 09:38:36, autor: Redakcja, źródło: 90minut.pl

Podczas odbywających się w weekend 23-24 września 2023 roku Mistrzostw Polski U16 w Słubicach reprezentantka szprotawskiego Uczniaka - Marysia Szymczak zdobyła złoty medal w biegu na 600 m.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Co słychać na rozbudowie NORDa?

dodano: 2023-09-25 09:11:23, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Powoli do końca zblża się rozbudowa zakładu Nord Systemy Napędowe Sp. z o.o. zlokalizowanego w Wiechlicach koło Szprotawy. Na jakim etapie jest aktualnie rozbudowa? Prezentujemy kilka zdjęć ilustrujących postęp prac.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Minth rozpoczął produkcję

dodano: 2023-09-07 11:19:56, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Nowy inwestor rozpoczął w Szprotawie produkcję podzespołów samochodowych.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.