Urząd Miejski po reorganizacji ma być tańszy

dodano: 2019-01-22 08:26:26, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

W dniu 11 stycznia br. Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik podpisał zarządzenie wprowadzające nowy Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego, a wraz z nim duże zmiany w jego funkcjonowaniu.Najważniejsze zmiany w punktach:
- Zlikwidowano stanowisko wiceburmistrza.
- Zmniejszono liczbę wydziałów z 7 do 2 (kierowanych przez naczelników).
- Zlikwidowano dotychczasowe 4 stanowiska kierownicze.
- Zlikwidowano 7 innych dotychczasowych stanowisk.
- Rozwiązanie stosunku pracy: 6 osób.
- Docelowe oszczędności: ok. 700 tys. zł rocznie (przy likwidacji także stanowisk Straży Miejskiej i innych przewidywanych)
- Utworzenie Biura Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych (ukierunkowanego także na pomoc organizacjom pozarządowym z terenu gminy).
- Ustanowienie Rzecznika Przedsiębiorcy.
- Zwiększenie nacisku na rozwój turystyki i rekreacji.

Celem reorganizacji była optymalna zmiana systemu zarządzania i zakresu zadań komórek organizacyjnych przy zapewnieniu właściwego nadzoru i sprawnej realizacji zadań gminnych przez urząd. W wyniku reorganizacji zredukowano dotychczasową liczbę wydziałów z 7 do 2, których pracą będą kierować naczelnicy wybrani w drodze konkursu. Pozostałe komórki będą funkcjonować w formie referatów i Urzędu Stanu Cywilnego nadzorowanych przez kierowników. Wprowadzono stanowisko kierownika Referatu Administracyjno-Organizacyjnego, jednakże bez generowania dodatkowego zatrudnienia. Przejmie on część dotychczasowych obowiązków sekretarza, który będzie najbliższym współpracownikiem służbowym burmistrza i zajmie gabinet jego dotychczasowego zastępcy.

W ramach reorganizacji zlikwidowano 4 dotychczasowe stanowiska kierownicze, w tym zastępcy burmistrza oraz 7 innych stanowisk, co wiąże się ze zwolnieniem z pracy 6 osób. Docelowo w ciągu roku ma nastąpić zainicjowana już przez Radę Miejską likwidacja Straży Miejskiej. Wprowadzane w ciągu br. zmiany kadrowe mają przynieść gminie w kolejnych latach szacunkowe oszczędności na poziomie ok. 700 tys. zł rocznie.

Ponadto zaproponowano likwidację 2 samodzielnych stanowisk ds. pozyskiwania środków i rewitalizacji, a w ich miejsce utworzenie Biura Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, ukierunkowanego na potrzeby zarówno związane z realizacją zadań przez komórki urzędu, jak też potrzeby organizacji działających na terenie gminy. Z uwagi na sytuację finansowo-gospodarczą gminy zadania pozyskiwania środków zewnętrznych i wspierania w tym zakresie organizacji zaspokajających potrzeby mieszkańców gminy wymagają uprzywilejowanego traktowania. W zakres zadań wpisano m.in. dedykowaną funkcję „rzecznika przedsiębiorcy” ze względu na potrzebę rozwinięcia szczególnej opieki nad otoczeniem biznesowym gminy. Wprowadzono szereg zadań mających na celu pożądaną aktywizację gospodarczą gminy w dziedzinie turystyki i rekreacji, co w rezultacie wpłynie pozytywnie także na estetykę, wizerunek i ogólne postrzeganie gminy. Według nowego Regulaminu będą dokonywane analizy strategicznych kierunków rozwoju gminy. Mieszkańcy oczekiwali również zmian w zarządzaniu parkami miejskimi, stąd od teraz będą tworzone przez właściwych pracowników projekty ich zagospodarowania, z których realizacji będzie należało przedłożyć sprawozdanie.

Wypracowane propozycje zmian zostały podparte szczegółową analizą zapisów w dotychczasowym Regulaminie, analizą zakresów czynności pracowników urzędu, konsultacjami z jego kadrą kierowniczą i w niezbędnym zakresie również z pracownikami, a także prognozowanymi głównymi kierunkami aktywności i rozwoju gminy. Redakcja nowego Regulaminu odbywała się przy ścisłej współpracy z Burmistrzem Szprotawy i sekretarzem. W obszarze zadań komórek wzięto pod uwagę także wnioski i oczekiwania ze strony społeczności lokalnej.

Na marginesie wprowadzanych zmian należy dodać, iż Burmistrz zapowiada większą współpracę ze środowiskami społecznymi różnych dziedzin, m.in. dla realizacji szerszych zadań będą powoływane specjalne zespoły, jak np. ds. koncepcji rozplanowania sieci tras i ścieżek rowerowych czy ds. rewitalizacji turystycznej gminy.

W zakresie opracowania nowego Regulaminu z urzędem współpracował jako doradca Maciej Boryna, który w dniu 26 stycznia kończy zlecone mu zadania. Do tego czasu zajmie się jeszcze analizą struktury zarządzania i pracy miejskich spółek „Chrobry” oraz SzWiK.

Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Niespodziewani goście na bezpłatnym badaniu wzroku

dodano: 2024-02-19 19:27:52, autor: Redakcja, źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Żagańscy Policjanci wraz z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów po raz kolejny wybrali się na "bezpłatne badanie wzroku" dla seniorów, które odbyło się w Szprotawie. Na miejscu sprawdzali czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Dziury po zimie dały o sobie znać

dodano: 2024-02-19 18:51:55, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Przy ulicy Kolejowej i Kopernika pojawiły się tablice informujące o drodze w złym stanie technicznym. Kolejny raz w okresie zimowym kierowcy mają darmowy test zawieszenia, który przez nieuwagę może się skończyć większymi kosztami.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Sklep z facetami już dzisiaj w Szprotawie!

dodano: 2024-02-17 13:51:40, autor: Redakcja, źródło: Szprotawski Dom Kultury

Nie masz planów na dzisiejszy wieczór? Wybierz się do Szprotawskiego Domu Kultury na komedię teatraną z serialową obsadą. O godz. 19:00 w Szprotawie otworzy się SKLEP Z FACETAMI!Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Szybką jazdę 49-latka przerwali policjanci

dodano: 2024-02-16 10:40:17, autor: Redakcja, źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

W czwartek 15 lutego 2024 roku w Niegosławicach brawurową jazdę kierowcy Mercedesa przerwali żagańscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Powód? Przekroczenie dozwolonej prędkości aż o 80 km/h. I to wszystko nagrało się na wideorejestrator...Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.