Zamierzenia drogowe gminy

dodano: 2021-10-01 11:12:16, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Gmina Szprotawa ogłosiła postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych przebudowy wybranych dróg gminnych. Dzięki temu można się spodziewać, które drogi mogą być remontowane lub przebudowywane w najbliższych latach.Co znalazło się w specyfikacji przetargowej

Postępowanie zostało podzielone na 3 części, zarazem dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.

I część składająca się z następujących zadań:
1. Poprawa dostępności transportowej w obszarze między ulicami Ciszowską i Robotniczą w Szprotawie obejmuje następujące zadania:
a) Przebudowa/rozbudowa dróg gminnych: ul. Wieniawskiego (103564F), ul. Pogodna (103600F), ul. Wesoła (103601F), Sikorskiego (103551F), Krótka (103522F), Witosa (103565F), Dąbrowskiego (103509F)
b) Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań
c) Budowa/przebudowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami
d) Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych i dojść do posesji
e) Budowa / przebudowa oświetlenia ulicznego
f) Budowa kanału technologicznego
g) Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatorów
h) Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia
i) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Parametry
Drogi: długość ok. 2330 m, szerokość: 5,0 m
Chodnik: długość ok. 100 m, szerokość: 2,0 m
Oświetlenie: typu LED
Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś.

2. Poprawa dostępności transportowej w obszarze między ulicami Mieszka I i 3 Maja w Szprotawie obejmująca następujące zadania:
a) Przebudowa/rozbudowa dróg gminnych: ul. Hallera (103577F), ul. 8 Maja (103583F), ul. Jana Pawła II (103578F), Kusocińskiego (103580F), Kazimierza Wielkiego (103579F), Mieszka I (103584F), Wyszyńskiego (103593F), 11 Listopada (103582F)
b) Przebudowa / rozbudowa skrzyżowań
c) Budowa / przebudowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami
d) Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych i dojść do posesji
e) Budowa / przebudowa oświetlenia ulicznego
f) Budowa kanału technologicznego
g) Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatorów
h) Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia
i) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
j) Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia
Parametry
Drogi: długość ok. 2260 m, szerokość: 5,0 m
Chodnik: długość ok. 20 m, szerokość: 2,0 m
Oświetlenie: typu LED
Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś.

3. Rozbudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Szprotawie o ciąg pieszo-rowerowy obejmująca następujące zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej o budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Jana III Sobieskiego (1086F) i ul. Małomickiej (1086F)
a) Przebudowa skrzyżowań
b) Przebudowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami
c) Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych i dojść do posesji
d) Przebudowa oświetlenia ulicznego
e) Budowa kanału technologicznego
f) Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatorów
g) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
h) Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia

Parametry
Drogi: długość ok. 580 m, szerokość: 6,0 m
Ciąg pieszo-rowerowy: długość ok. 450 m, szerokość: 3,0 m
Chodnik: długość ok. 700 m, szerokość: 2,0 m
Oświetlenie: typu LED
Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś.

II Część składająca się z następujących zadań:
4. Poprawa warunków ruchu w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z ulicą Kościuszki w Szprotawie obejmująca następujące zamierzenia:
Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 12
Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki (103673F)
Przebudowa/rozbudowa ul. Warszawskiej
Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania
Przebudowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami wodnymi
Przebudowa/remont obiektów inżynierskich
Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa i budowa ciągów pieszych wraz z połączeniem ich z istniejącymi odcinkami
Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych i dojść do posesji
Budowa oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych z oprawami LED wraz z przyłączeniem do sieci
Budowa kanału technologicznego
Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatorów
Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia

Parametry
Drogi: długość ok. 600 m, szerokość droga krajowa: 7,0 m, szerokość ul. Kościuszki: 6,0 m, szerokość ul. Warszawska: 5,5 m
Ciąg pieszo-rowerowy*: długość ok. 600 m, szerokość: 3,0 m
*lub oddzielny ciąg rowerowy i pieszy
Chodnik: długość ok. 600 m, szerokość: 2,0 m
Oświetlenie: typu LED
Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś.

5. Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 12 obejmująca:
Zakres zadania
Przebudowa / rozbudowa drogi krajowej nr 12 w koniecznym zakresie z uwagi na skrzyżowanie z drogą gminną
Przebudowa / rozbudowa drogi gminnej ul. Nowej (005932F i 005933F) – remont nawierzchni jezdni (wzmocnienie) na odcinku istniejącej jezdni oraz budowa nowego odcinka do powiązania z drogą krajową
Przebudowa / rozbudowa skrzyżowań
Przebudowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami wodnymi
Przebudowa / remont obiektów inżynierskich
Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa i budowa ciągów pieszych wraz z połączeniem ich z istniejącymi odcinkami
Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych i dojść do posesji
Przebudowa przystanku autobusowego
Budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych z oprawami LED wraz z przyłączeniem do sieci
Budowa kanału technologicznego
Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatorów
Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia
Parametry
Drogi: długość ul. Nowa – wzmocnienie nawierzchni – ok. 2100 m, długość ul. Nowa – nowy odcinek – ok. 100 m, długość droga krajowa – przebudowa – ok. 600 m, szerokość droga krajowa: 7,0 m, szerokość ul. Nowa: 6,0 m
Ciąg pieszo-rowerowy*: długość ok. 2100 m - remont *lub oddzielny ciąg rowerowy i pieszy
Chodnik: długość ok. 2100 m - remont
Oświetlenie: typu LED
Odwodnienie: rowy drogowe / kanalizacja deszczowa
Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś.

Część III
6. Poprawa dostępności transportowej w Wiechlicach w obrębie ulicy Lipowej
Zakres zadania
Przebudowa / rozbudowa drogi gminnej ul. Lipowej
Przebudowa / rozbudowa skrzyżowań
Przebudowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami wodnymi
Przebudowa / budowa miejsc postojowych
Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych i dojść do posesji
Budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego
Budowa kanału technologicznego
Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatorów
Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia
Parametry
Drogi: długość ok. 1050 m, szerokość 5,5 m
Chodnik: długość ok. 2100 m, szerokość: 2,0 m
Oświetlenie: typu LED
Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś.

7. Poprawa dostępności transportowej w Wiechlicach w obrębie ulic Brzozowej i Jesionowej
Zakres zadania
Przebudowa / rozbudowa drogi gminnej ul. Brzozowej
Przebudowa / rozbudowa skrzyżowań
Przebudowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami wodnymi
Przebudowa / budowa miejsc postojowych
Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych i dojść do posesji
Budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego
Budowa kanału technologicznego
Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatorów
Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia;
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia
Parametry
Drogi: długość ok. 1070 m, szerokość 5,0 m
Chodnik: długość ok. 1070 m, szerokość: 2,0 m
Oświetlenie: typu LED
Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś.

8. Przebudowa ulicy Klonowej w Wiechlicach na odcinku od ulicy Sosnowej do drogi powiatowej nr 1056F
Zakres zadania
Przebudowa / rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej (005934F i 005935F)
Przebudowa / rozbudowa skrzyżowań
Przebudowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami wodnymi
Przebudowa / budowa miejsc postojowych
Budowa chodnika
Budowa ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego
Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych i dojść do posesji
Budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego
Budowa kanału technologicznego
Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatorów
Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia
Parametry
Drogi: długość ok. 1520 m, szerokość 6,0 m
Chodnik: długość ok. 100 m, szerokość: 2,0 m
Ciąg pieszo-rowerowy długość ok. 1520 m, szerokość: 3,0 m
Oświetlenie: typu LED
Odwodnienie: rowy drogowe / kanalizacja deszczowa;
Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś.

Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu mogą składać swoje aplikacje do 12 października 2021.

Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Dmuchane atrakcje czekają na Błoniach

dodano: 2024-04-14 14:38:42, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Jeżeli planujesz rodzinny spacer w niedzielne popołudnie nie możesz ominąć Szprotawskich Błoni, gdzie na młodszych mieszkańców naszego miasta czekają dmuchane atrakcje!
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Powyborczy wywiad z Mirosławem Gąsikiem

dodano: 2024-04-10 09:09:38, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Rozmawiamy z Mirosławem Gąsikiem, który w niedzielnych wyborach samorządowych już w pierwszej turze zwyciężył w rywalizacji o fotel Burmistrza.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Poznaliśmy radnych Powiatu żagańskiego

dodano: 2024-04-08 13:20:43, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Mieszkańcy gmin Szprotawa, Małomice i Niegosławice wybrali 7 przedstawicieli do Rady Powiatu Żagańskiego. Oto lista reprezentantów.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Wybory w sąsiednich gminach

dodano: 2024-04-08 09:13:06, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

W Małmicach o wygranej Burmistrza zadecydowało dokładnie 100 głosów. W gminie Niegosławice zaś o tym kto zasiądzie w fotelu wójta zadecyduje druga tura, w której zmierzy się dwóch doświadczonych już włodarzy.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.