Bibliografia

Przy tworzeniu Niezależnego Serwisu Miejskiego - www.szprotawa.org.pl wykorzystano:

1. Materiały zgromadzone w Izbie Historii w Szprotawie

2. Publikacje 'Dwutygodnika Szprotawskiego' i 'Nowego Dwutygodnika Szprotawskiego' (publikacje E. Haraźnego, S. Syryckiego, M. Kanclerza)

3. Książkę Jerzego Piotra Majchrzaka 'Civitas Sprotavia'

4. Pracę M. Kanclerza 'Szprotawa w latach 1950 - 1975'

5. Książki prof. Hieronima Szczegóły 'Z przeszłości Szprotawy', 'Szprotawa i okolice', 'Szprotawa w Polsce Ludowej', 'Szprotawski epizod Zjazdu Gnieźnieńskiego'

6. Książki M. Boryny 'Sensacje Ziemi Szprotawskiej', 'Tajemnice Szprotawy i okolic'

7. Biuletyn Informacji Publicznej

8. Informator Urzędu Miasta i Gminy Szprotawa z roku 2000

9. Książkę 'Szprotawa i okolice dawniej i dziś' Ewy i Ryszarda Janowskich

oraz materiałów nadesłanych do nas przez internautów odwiedzających Niezależny Serwis Miejski - www.szprotawa.org.pl, za co serdecznie dziękujemy.