Prasa lokalna

Krótki przegląd powojennej prasy, która ukazywała się w Szprotawie:

Dwutygodnik Szprotawski
Pierwszy numer Dwutygodnika.

Pierwszy numer gazety ukazał się 10 grudnia 1989 roku. Początkowo Dwutygodnik pisany był na maszynie.

Od numeru 4 (11 luty 1990 rok) zmieniono szatę graficzną. Kolejna zmiana nastąpiła wraz z numerem 94 z 15 listopada 1993 r. zaczęto wydawać skład komputerowy i przerobiono szatę graficzną. W sumie ukazały się 293 numery. Ostatni pochodzi z 25 marca 2001 roku.Kolejne zmiany szaty graficznej.Nowy Dwutygodnik SzprotawskiPo 12-letniej historii Dwutygodnika Szprotawskiego mieszkańcy przyzwyczaili się do gazetki, dlatego po dwóch latach przerwy reaktywowano pismo. Numer 1 Nowego Dwutygodnika Szprotawskiego ukazał się 2 marca 2003 roku. Do ostatniego wydania (28 marca 2004) ukazało się 25 numerów.


Życie Szprotawskie


Pierwsza powojenna gazeta w mieście, wydawana przez Powiatowy Komitet Frontu Narodowego, ukazywała się od 21 listopada 1954 roku. Ostatnie wydanie do jakiego udało się nam dotrzeć pochodziło z 17 sierpnia 1956 (numer 21).

Gazeta Szprotawska


Ukazywała się od 1 lutego 1993 roku. Była dodatkiem do Gazety Lubuskiej. Ostatni numer do jakiego udało nam się dotrzeć pochodzi z 18 lipca 1994.

Zachodni Goniec Regionalny


Gazeta ukazywała się w od lutego 2000. Nie dotyczyła bezpośrednio Szprotawy, ale obejmowała jej obszar.

Szum


Było to pisemko wydawane przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. W czasie od października 1995 - marca 1996 ukazało się 5 numerów.

Roztropność


Jest to pismo, które ukazuje się do dziś. Zastąpiła ona Szum i wydawana jest przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Od marca 1997 roku ukazało się 78 numerów (ostatni grudzień 2004).

Gazeta Lokalna


Pierwsze wydanie ukazało się w styczniu 2002 roku. Miała być miesięcznikiem, ale tylko pierwsze trzy numery ukazały się w terminie. Do PaĽdziernika 2003 ukazało się ich 13.

Sprotavica


Gazetka typowo historyczna, numer pierwszy ukazał się 10 kwietnia 1998 roku.

Dział opracowany przy współpracy z Biblioteką Miejską w Szprotawie. Dziękujemy.